• Số người truy cập: 704588
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 21-03-2014

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN – NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển chương trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, bổ sung các nguyên tắc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng mới đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015.
CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN – NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Biên tập: Trần Thị Vân Trung; Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 220 trang

Giá bìa:  55.000 đ

Loại bìa: Giấy couche  mềm

Năm xuất bản: 2013

II) GIỚI THIỆU SÁCH

1) Về tác giả tuyển chọn và biên soạn:

2) Về tác giả và tóm tắt nội dung tác phẩm:

- Về tác giảPGS.TS. Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Sách đã xuất bản: Môi trường giáo dục, Phát triển chương trình đào tạo giáo viên – những vấn đề lí luận và thực tiễn …

- Tóm tắt nội dung tác phẩm: Cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển chương trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, bổ sung các nguyên tắc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng mới đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015. Các kết quả khảo sát thực tiễn chương trình khung đào tạo giáo viên (khối kiến thức giáo dục) được xem xét theo định hướng đào tạo năng lực sư phạm (năng lực chuyển hoá sư phạm tri thức khoa học thành tri thức dạy học (bao gồm nội dung và phương pháp); năng lực phát triển chương trình (đến cấp độ đề cương bài giảng); năng lực tiếp cận đối tượng và các năng lực giáo dục, năng lực xã hội quan trọng khác.

3) Mục lục

MỞ ĐẦU                                                                                                                                  

Chương 1: NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC                 

1.1. Đặt vấn đề                                                                                                                                

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước                                                                                            

1.3. Kinh nghiệm quốc tế                                                                                                                

1.4. Ý kiến từ thực tiễn giáo dục Việt Nam                                                                                          

Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC                                         

2.1. Quan điểm phát triển giáo dục                                                                                                  

2.2. Năng lực giáo viên và những vấn đề liên quan                                                                             

2.3. Lí luận về phát triển chương trình                                                                                                 

2.4. Các mô hình đào tạo giáo viên và chương trình đào tạo giáo viên                                                  

2.5. Đánh giá và thẩm định chương trình                                                                                             

2.6. Đặc điểm chương trình giáo dục đại học                                                                                   

2.7. Quan hệ giữa khoa học giáo dục với các lĩnh vực khác                                                               

2.8. Nội dung và chương trình giáo dục                                                                                            

Chương 3: CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - NHÌN TỪ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG GIÁO VIÊN        

3.1. Nhận định chung về chương trình                                                                                           

3.2. Đánh giá chương trình đào tạo giáo viên                                                                                     

3.3. Kết quả khảo sát năng lực giáo viên                                                                                          

3.4. Nhận định chung về chương trình đào tạo giáo viên                                                                   

Chương 4: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG                                                                                                                               

4.1. Giải pháp đổi mới chương trình đào tạo giáo viên                                                                     

4.2. Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông                                                                                     

KẾT LUẬN                                                                                                                                      

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                                       

4) Điểm nhấn

Do phạm vi vấn đề rộng, còn mới mẻ và chưa được quan tâm nhiều, tác giả sử dụng chủ yếu từ các thành tựu nghiên cứu ngoài nước và trong nước về khoa học chương trình, phát triển chương trình giáo dục để ứng dụng vào việc xác định các cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên (phạm vi tiếp cận từ khoa học giáo dục). Trên cơ sở đó, khảo sát tại một số trường sư phạm và một số cơ sở đào tạo giáo viên khác, phân tích đối chiếu và làm dữ liệu thực tiễn. Kết quả nghiên cứu chủ yếu từ 2 đề tài cấp Bộ trọng điểm đã nghiệm thu: "Nghiên cứu lí thuyết phát triển chương trình và ứng dụng vào hoàn thiện chương trình đào tạo thạc sĩ giáo dục” - (Nghiệm thu 2008); "Cơ sở khoa học của việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục trung học phổ thông giai đoạn sau 2015" - (Nghiệm thu 2010).

Sách cùng loại