• Số người truy cập: 530225
  • Số người đang online: 30
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 24-03-2014

KỶ YẾU Hội nghị quản lý nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất - 2012

Hội nghĩ đã nêu lên truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; giữa nhân dân tỉnh Thái Nguyên với nhân dân Lào anh em...
CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: KỶ YẾU Hội nghị quản lý nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất - 2012

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Nguyễn Doãn Kình, Nguyễn Năng Đắc, Đào Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hà

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 64 trang

Giá bìa:  Sách phục Hội nghị

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

Sách cùng loại