• Số người truy cập: 530158
  • Số người đang online: 8
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 24-03-2014

KHOA HỌC ĐỊA LÝ PHỤC VỤ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC VÙNG LÃNH THỔ VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Tập báo cáo Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7.
CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: KHOA HỌC ĐỊA LÝ PHỤC VỤ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC VÙNG LÃNH THỔ VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Thể loại: Kỷ yếu Hội thảo

Tác giả: Đại học Thái Nguyên; Hội Địa lý Việt Nam

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 780 trang

Giá bìa:  Phục vụ Hội thảo

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2013

Sách cùng loại