• Số người truy cập: 530165
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 25-03-2014

KHẢO CỔ HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Cuốn ĐCBG Khảo cổ học và Dân tộc học đại cương gồm 2 phần: Khảo cổ học (Những vấn đề chung; Các thời đại khảo cổ) và Dân tộc học (Những vấn đề chung; Các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; Các ngữ hệ trên thế giới; Các loại hình cộng đồng tộc người; Các dân tộc Việt Nam).
CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: KHẢO CỔ HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Thể loại: ĐCBG

Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Thắng

Biên tập: Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 120 trang

Giá bìa: 26.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

II) GIỚI THIỆU SÁCH

Đang cập nhật

Sách cùng loại