• Số người truy cập: 530259
  • Số người đang online: 37
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 07-05-2014

LÝ LUẬN XÃ HỘI HỌC TẬP

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng - TS. Lê Đình Viên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 135 trang

Giá bìa:  68.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN XÃ HỘI HỌC TẬP

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng - TS. Lê Đình Viên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 135 trang

Giá bìa:  68.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

Sách cùng loại