• Số người truy cập: 530184
  • Số người đang online: 34
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 07-05-2014

XÂY DỰNG VĂN HÓA & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng - TS. Lê Đình Viên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 171 trang

Giá bìa:  68.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng - TS. Lê Đình Viên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 171 trang

Giá bìa:  68.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

Sách cùng loại