• Số người truy cập: 713059
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 07-05-2014

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NỮ TRI THỨC VIỆT NAM (3/2011 - 6/2013)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Hội Nữ tri thức Việt Nam

Biên tập: Phạm Hạnh Sâm - Bùi Thị Bình - Trần Thị Việt Trung

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 68 trang

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI NỮ TRI THỨC VIỆT NAM (3/2011 - 6/2013)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Hội Nữ tri thức Việt Nam

Biên tập: Phạm Hạnh Sâm - Bùi Thị Bình - Trần Thị Việt Trung

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 68 trang

Giá bìa:  Phục vụ Hội thảo

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

Sách cùng loại