• Số người truy cập: 530863
  • Số người đang online: 35
  • Ngày hôm qua: 248

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 07-05-2014

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thể loại: Kỷ yếu Hội thảo

Tác giả: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Biên tập: Vân Trung - Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 162 trang

Giá bìa:  Phục vụ Hội thảo

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thể loại: Kỷ yếu Hội thảo

Tác giả: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Biên tập: Vân Trung - Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 162 trang

Giá bìa:  Phục vụ Hội thảo

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Sách cùng loại