• Số người truy cập: 713047
  • Số người đang online: 18
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 07-05-2014

VĂN HỌC DÂN GIAN 1

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: TS. Ngô Thị Thanh Quý - TS. Nguyễn Thị Minh Thu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 63 trang

Giá bìa: 12.500 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: VĂN HỌC DÂN GIAN 1

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: TS. Ngô Thị Thanh Quý - TS. Nguyễn Thị Minh Thu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 63 trang

Giá bìa: 12.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại