• Số người truy cập: 538233
  • Số người đang online: 34
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 07-05-2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (04/4/1994 - 04/4/2014)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29 cm

Số trang: 72 trang

Giá bìa: Sách không bán

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  (04/4/1994 - 04/4/2014)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29 cm

Số trang: 72 trang

Giá bìa: Sách không bán

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại