• Số người truy cập: 538267
  • Số người đang online: 31
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 08-05-2014

TRUYỆN CỔ DÂN GIAN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (Tập 1)

Thể loại: Truyện 

Tác giả: Nhiều tác giả (Sưu tầm)

Biên tập: Vân Trung - Đức Hạnh

Khổ sách: 20.5 x 14.5 cm

Số trang: 100 trang

Giá bìa: 

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TRUYỆN CỔ DÂN GIAN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (Tập 1)

Thể loại: Truyện 

Tác giả: Nhiều tác giả (Sưu tầm)

Biên tập: Vân Trung - Đức Hạnh

Khổ sách: 20.5 x 14.5 cm

Số trang: 100 trang

Giá bìa: 

Sách được bán dạng Ebook giá chỉ còn: 18.000đ tại địa chỉ https://sachweb.com/doc-sach-online/sach-cac-nha-xuat-ban-m58/sach-nxb-dai-hoc-thai-nguyen-70/doc-sach-online/sach-cac-nha-xuat-ban-m58/sach4-nxb-dai-hoc-thai-nguyen-70/truyen-co-dan-gian-dan-toc-thieu-so-viet-nam-danh-cho-thieu-nhitap-1-e1747/

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2013

Sách cùng loại