• Số người truy cập: 475541
  • Số người đang online: 24
  • Ngày hôm qua: 184

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Ngoại ngữ

Ngày 09-05-2014

QUAN HỆ SO SÁNH TRONG TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

Thể loại: Sách chuyên khảo 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh - Nguyễn Văn Đoàn

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 168 trang

Giá bìa: 37.500 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: QUAN HỆ SO SÁNH TRONG TIẾNG NGA HIỆN ĐẠI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

Thể loại: Sách chuyên khảo 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh - Nguyễn Văn Đoàn

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 168 trang

Giá bìa: 37.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Sách cùng loại