• Số người truy cập: 530807
  • Số người đang online: 33
  • Ngày hôm qua: 248

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin học

Ngày 09-05-2014

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG BẰNG NS2

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng NS2, cách cài đặt, sử dụng NS2, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết các đối tượng cơ bản như nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm và liên kết,... nhằm giúp cho bạn đọc làm chủ được hệ mô phỏng này.

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG BẰNG NS2

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: ThS. Đỗ Đình Cường

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 336 trang

Giá bìa:  99.000 đ

Loại bìa: Giấy couche mềm

Năm xuất bản: 2013

II) GIỚI THIỆU SÁCH

1) Về tác giả tuyển chọn và biên soạn:

2) Về tác giả và tóm tắt nội dung tác phẩm:

Cuốn sách này được tổ chức như sau:

Chương 1 sẽ giới thiệu với bạn đọc một số lý thuyết cơ bản về mạng máy tính và bài toán mô phỏng mạng. Trọng tâm của chương là phương pháp mô phỏng hướng sự kiện được sử dụng để phát triển NS2.

Trong Chương 2, bạn đọc sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quan về NS2 như kiến trúc hai ngôn ngữ của NS2, tổ chức thư mục NS2, các quy ước được sử dụng trong cuốn sách, cách cài đặt NS2 trên các hệ điều hành Unix và Windows. Ngoài ra bạn đọc sẽ được tiếp cận với những ví dụ mô phỏng đầu tiên theo phương pháp mô phỏng 3 bước trong NS2.

Chương 3 sẽ giải thích cho bạn đọc một cách chi tiết về cấu trúc hai ngôn ngữ của NS2 bao gồm 6 lớp C++ chính: Tcl, Instvar, TclObject, TclCommand và EmbeddedTcl.

Chương 4 và 5 sẽ trình bày về các thành phần mô phỏng quan trọng trong NS2. Trong khi Chương 4 tập trung vào việc giải thích phương pháp triển khai bài toán mô phỏng hướng sự kiện bằng NS2 thì Chương 5 sẽ tập trung vào các đối tượng mạng cũng như cơ chế chuyển tiếp gói tin.

Từ Chương 6 tới Chương 11, bạn đọc sẽ được tiếp cận với các module được sử dụng phổ biến nhất trong NS2. Module biểu diễn đối tượng nút mạng được phân tích trong Chương 6. Liên kết giữa các nút mạng bằng đối tượng SimpleLink được trình bày trong Chương 7. Chương 8 sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức rất cơ bản về đối tượng mô phỏng gói tin Packet. Các tác tử dùng để tạo gói tin được biểu diễn bằng đối tượng Agent sẽ được đề cập tới trong Chương 9 (UDP) và Chương 10 (TCP). Chương 11 sẽ trình bày về đối tượng Application dùng để mô phỏng các yêu cầu truyền dữ liệu của người sử dụng.

Và cuối cùng trong Chương 12, bạn đọc sẽ tìm thấy những kiến thức bổ ích cho việc sử dụng các module trợ giúp của NS2 bao gồm Bộ mô phỏng thời gian, Bộ sinh số ngẫu nhiên và Mô hình lỗi.     

3) Mục lục

 CHƯƠNG 1. MÔ PHỎNG MẠNG MÁY TÍNH                                                                                        

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ NS2                                                                                                        

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT GIỮA OTCL VÀ C++                                                                                        

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG SỰ KIỆN RỜI RẠC                                                                                      

CHƯƠNG 5. CÁC THAO TÁC VỚI GÓI TIN                                                                                          

CHƯƠNG 6. ĐỐI TƯỢNG NÚT MẠNG                                                                                                 

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ LIÊN KẾT VÀ BỘ ĐỆM                                                                                     

CHƯƠNG 8. ĐỐI TƯỢNG PACKET                                                                                                     

CHƯƠNG 9. TRIỂN KHAI GIAO THỨC UDP                                                                                        

CHƯƠNG 10. TRIỂN KHAI GIAO THỨC TCP                                                                                       

CHƯƠNG 11. ĐỐI TƯỢNG APPLICATION                                                                                          

CHƯƠNG 12. CÁC LỚP TRỢ GIÚP                                                                                                   

4) Điểm nhấn

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng NS2, cách cài đặt, sử dụng NS2, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết các đối tượng cơ bản như nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm và liên kết,... nhằm giúp cho bạn đọc làm chủ được hệ mô phỏng này. Các độc giả từ các nhà nghiên cứu, các giảng viên đại học, cao đẳng cũng như các sinh viên trong lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính, Điện tử viễn thông có thể tìm thấy những kiến thức cần thiết cho công việc của mình trong cuốn sách này.      


 NHẬN XÉT SÁCH

Sách cùng loại