• Số người truy cập: 530211
  • Số người đang online: 61
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Điện

Ngày 09-05-2014

LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 2)

Tên sách: LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 2)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Đỗ Thị Giá - Đỗ Thị Vụ (Đồng chủ biên)

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 37.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: LÝ THUYẾT NGHỀ ĐIỆN (Tập 2)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Đỗ Thị Giá - Đỗ Thị Vụ (Đồng chủ biên)

Biên tập: Lê Tiến Dũng

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 37.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Sách cùng loại