• Số người truy cập: 530180
  • Số người đang online: 30
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 09-05-2014

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÝ

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Minh Trang

Biên tập: Trịnh Thanh Điệp

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 99 trang

Giá bìa: 25.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÝ

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Minh Trang

Biên tập: Trịnh Thanh Điệp

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 99 trang

Giá bìa: 25.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại