• Số người truy cập: 530203
  • Số người đang online: 53
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 12-05-2014

VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2A

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Trần Thị Đoàn

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Đào Thị Lý

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 79 trang

Giá bìa: 14.500 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2A

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Trần Thị Đoàn

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Đào Thị Lý

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 79 trang

Giá bìa: 14.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại