• Số người truy cập: 530235
  • Số người đang online: 31
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 21-05-2014

KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2013-2014 (Bộ môn Lịch sử)

 

 

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Nhiều tác giả

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 280 trang

Giá bìa: 56.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2013-2014

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Nhiều tác giả

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 280 trang

Giá bìa: 56.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại