• Số người truy cập: 530217
  • Số người đang online: 51
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 03-06-2014

SỬ DỤNG PRO/ENGINEER WILDFIRE 3.0 THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Giang (Chủ biên)

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 343 trang

Giá bìa: 210.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: SỬ DỤNG PRO/ENGINEER WILDFIRE 3.0 THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Giang (Chủ biên)

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 343 trang

Giá bìa: 210.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại