• Số người truy cập: 492116
  • Số người đang online: 32
  • Ngày hôm qua: 181

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 26-08-2014

TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM NGHỀ NGHIỆP

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 119 trang

Giá bìa: 47.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM NGHỀ NGHIỆP

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 119 trang

Giá bìa: 47.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại