• Số người truy cập: 492067
  • Số người đang online: 23
  • Ngày hôm qua: 1090

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 26-08-2014

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Hoàng Văn Ngọc

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 75 trang

Giá bìa: 17.700 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Hoàng Văn Ngọc

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 75 trang

Giá bìa: 17.700 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại