• Số người truy cập: 530196
  • Số người đang online: 46
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 20-10-2014

10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2004-2014)

Tên sách: 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2004-2014)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHKT&QTKD

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 148 trang

Giá bìa: Sách không bán

CHI TIẾT SÁCH

 

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2004-2014)

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Biên tập: Ban biên tập NXB - ĐHKT&QTKD

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 148 trang

Giá bìa: Sách không bán

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại