• Số người truy cập: 530162
  • Số người đang online: 12
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 21-10-2014

PHỤC HỒI SINH CẢNH KHU BẢO TỒN VƯỢN CAO VÍT (NOMASCUS NASUTUS NASUTUS) TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH - TỈNH CAO BẰNG

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Trần Quốc Hưng - ThS. La Quang Độ

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 224 trang

Giá bìa: 118.000đ

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: PHỤC HỒI SINH CẢNH KHU BẢO TỒN VƯỢN CAO VÍT (NOMASCUS NASUTUS NASUTUS) TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH - TỈNH CAO BẰNG

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Trần Quốc Hưng - ThS. La Quang Độ

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 224 trang

Giá bìa: 118.000đ

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại