• Số người truy cập: 530250
  • Số người đang online: 34
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 30-10-2014

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn - ThS. Nguyễn Thị Tuân (Chủ biên)

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 270 trang

Giá bìa: 97.500 đồng

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn - ThS. Nguyễn Thị Tuân (Chủ biên)

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 270 trang

Giá bìa: 97.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại