• Số người truy cập: 530222
  • Số người đang online: 39
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 17-11-2014

TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: GS.TS. Đỗ Hàm

Biên tập kỹ thuật: Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 107 trang

Giá bìa: 42.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC (Giáo trình sau Đại học)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: GS.TS. Đỗ Hàm

Biên tập kỹ thuật: Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 107 trang

Giá bìa: 42.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại