• Số người truy cập: 530236
  • Số người đang online: 32
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 17-11-2014

HỘI THẢO QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 335 trang

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: HỘI THẢO QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 335 trang

Giá bìa: Sách không bán

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại