• Số người truy cập: 530160
  • Số người đang online: 10
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 17-11-2014

INTERNATIONAL CONFERENCE "SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ETHNIC MINORITY POVERTY REDUCTION IN MOUNTAINOUS REGIONS"

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 335 trang

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: INTERNATIONAL CONFERENCE "SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ETHNIC MINORITY POVERTY REDUCTION IN MOUNTAINOUS REGIONS"

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 335 trang

Giá bìa: Sách không bán

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại