• Số người truy cập: 500309
  • Số người đang online: 26
  • Ngày hôm qua: 172

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Kỷ yếu

Ngày 17-11-2014

KỶ YẾU HỘI THẢO "KẾT NỐI VỚI VIỆT NAM - THÔNG QUA ĐỐI THOẠI LIÊN NGÀNH" LẦN THỨ 5

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên; ...

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 386 trang

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: KỶ YẾU HỘI THẢO "KẾT NỐI VỚI VIỆT NAM - THÔNG QUA ĐỐI THOẠI LIÊN NGÀNH" LẦN THỨ 5

Thể loại: Kỷ yếu

Tác giả: Đại học Thái Nguyên; ...

Biên tập: Ban Biên tập NXB - ĐHTN

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 386 trang

Giá bìa: Sách không bán

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại