• Số người truy cập: 538203
  • Số người đang online: 25
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Ngoại ngữ

Ngày 17-11-2014

TAKEAWAY ENGLISH 1 (Workbook)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Peter Loveday; Melissa Koop; Sally Trowbridge; Lisa Varandani

Biên tập: 

Khổ sách: 21.5 x 27 cm

Số trang: 86 trang

Giá bìa: 

(Sách sắp xuất bản)

CHI TIẾT SÁCH

Tên sách: TAKEAWAY ENGLISH 1 (Workbook)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Peter Loveday; Melissa Koop; Sally Trowbridge; Lisa Varandani

Biên tập: 

Khổ sách: 21.5 x 27 cm

Số trang: 86 trang

Giá bìa: 

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2014

Sách cùng loại