• Số người truy cập: 530226
  • Số người đang online: 31
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI CỦA CÁC NHÀ VĂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Tên sách: BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI CỦA CÁC NHÀ VĂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Đào Thuỷ Nguyên (chủ biên) - TS. Dương Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 552 trang

Giá bìa: 

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI CỦA CÁC NHÀ VĂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Đào Thuỷ Nguyên (chủ biên) - TS. Dương Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 552 trang

Giá bìa: 

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại