• Số người truy cập: 530246
  • Số người đang online: 31
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 16-01-2015

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tên sách: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Lê Thị Nguyệt

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 130 trang

Giá bìa: 39.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Lê Thị Nguyệt

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 130 trang

Giá bìa: 39.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại