• Số người truy cập: 530174
  • Số người đang online: 24
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 27-02-2015

BRITISH CULTURE

Tên sách: BRITISH CULTURE

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Mai Văn Cẩn; Vi Thị Trưng

Biên tập: Mai Văn Cẩn

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 268 trang

Giá bìa: 77.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: BRITISH CULTURE

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Mai Văn Cẩn; Vi Thị Trưng

Biên tập: Mai Văn Cẩn

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 268 trang

Giá bìa: 77.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại