• Số người truy cập: 713073
  • Số người đang online: 13
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 04-06-2015

LÝ LUẬN GIÁO DỤC

Tên sách: LÝ LUẬN GIÁO DỤC

Thể loại: 

Tác giả: Phạm Hồng Quang - Nguyễn Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 218 trang

Giá bìa: 60.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: LÝ LUẬN GIÁO DỤC

Thể loại: 

Tác giả: Phạm Hồng Quang - Nguyễn Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 218 trang

Giá bìa: 60.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại