• Số người truy cập: 713060
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 04-06-2015

ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ Y TẾ

Tên sách: ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ Y TẾ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Phạm Hồng Hải (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 206 trang

Giá bìa: 125.500 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ Y TẾ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Phạm Hồng Hải (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 206 trang

Giá bìa: 125.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại