• Số người truy cập: 530814
  • Số người đang online: 40
  • Ngày hôm qua: 248

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 04-06-2015

ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Tên sách: ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Khải Hoàn - Nguyễn Bá Đức

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 469 trang

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Khải Hoàn - Nguyễn Bá Đức

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 21 x 29.7 cm

Số trang: 469 trang

Giá bìa:

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại