• Số người truy cập: 538196
  • Số người đang online: 18
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tên sách: AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Trần Đức Sự (Chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 234 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

CHI TIẾT SÁCH
CHI TIẾT SÁCH
I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Trần Đức Sự (Chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 234 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại