• Số người truy cập: 530210
  • Số người đang online: 60
  • Ngày hôm qua: 83

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Sách khác

Ngày 29-10-2015

TIẾNG TÀY CƠ SỞ

Tên sách: TIẾNG TÀY CƠ SỞ

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Lương Bèn (Chủ biên) - Đào Thị Lý

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 199 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH
I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TIẾNG TÀY CƠ SỞ

Thể loại: Tham khảo

Tác giả: Lương Bèn (Chủ biên) - Đào Thị Lý

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 199 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại