• Số người truy cập: 538213
  • Số người đang online: 35
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 29-10-2015

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên sách: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 259 trang

Giá bìa: 100.000 đồng

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 259 trang

Giá bìa: 100.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại