• Số người truy cập: 530864
  • Số người đang online: 35
  • Ngày hôm qua: 248

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

TÌNH CHIỀU

Tên sách: TÌNH CHIỀU

Thể loại: Thơ

Tác giả: Chu Thành

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 87 trang

CHI TIẾT SÁCH
I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TÌNH CHIỀU

Thể loại: Thơ

Tác giả: Chu Thành

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 87 trang

Giá bìa: 50.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm, gấp mép

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại