• Số người truy cập: 704577
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 24-11-2015

QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Tên sách: QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng (Chủ biên)

Biên tập: Dương Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 204 trang

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng (Chủ biên)

Biên tập: Dương Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 40.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2015

Sách cùng loại