• Số người truy cập: 704561
  • Số người đang online: 9
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 13-05-2016

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Tên sách: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 328 trang

Giá bìa: 163.000 đồng

(Sách sắp xuất bản)

CHI TIẾT SÁCH

I)THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 328 trang

Giá bìa: 163.000 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2016

Sách cùng loại