• Số người truy cập: 381118
  • Số người đang online: 72
  • Ngày hôm qua: 279

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 19-02-2018

Tuyển tập Triệu Kim Văn

01/02/2018 | 10:12

Tên sách: TUYỂN TẬP TRIỆU KIM VĂN

Thể loại: Tuyển tập

Tác giả: Lê Thị Như Nguyệt, Triệu Kim Văn (Tuyển chọn, biên soạn)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 670 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2017

TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

13/05/2016 | 14:58

Tên sách: TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hồ Thủy Giang

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

RỪNG HƯƠNG

25/01/2016 | 08:20

Tên sách: RỪNG HƯƠNG

Thể loại: Thơ

Tác giả: Lê Khắc Phấn

Biên tập: Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 60 trang

Giá bìa: 30.000 đồng

NHỮNG NGÓN TAY VUÔNG

25/01/2016 | 08:18

Tên sách: NHỮNG NGÓN TAY VUÔNG

Thể loại: Hồi ký chiến tranh

Tác giả: Trần Quang Thành

Biên tập: Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 166 trang

Giá bìa: 50.000 đồng

NHỚ CÂU HÁT LƯỢN

24/11/2015 | 13:43

Tên sách: NHỚ CÂU HÁT LƯỢN

Thể loại: Thơ

Tác giả: Quang Tiều

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 88 trang

Giá bìa: Sách không bán

TÌNH CHIỀU

24/11/2015 | 13:40

Tên sách: TÌNH CHIỀU

Thể loại: Thơ

Tác giả: Chu Thành

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 87 trang

TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

29/10/2015 | 14:13

Tên sách: TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Thể loại: Tuyển tập thơ

Tác giả: Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt - Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Lưu Thị Bạch Liễu

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 303 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

TUYỂN TẬP VĂN XUÔI THÁI NGUYÊN (2006-2015)

29/10/2015 | 14:06

Tên sách: TUYỂN TẬP VĂN XUÔI THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Thể loại: Tuyển tập

Tác giả: Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 478 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

Loại bìa: Bìa cứng

VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

27/10/2015 | 08:20

Tên sách: VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung -  PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh (Đồng chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 999 trang

TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

03/09/2015 | 14:35

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Thể loại: Tập truyện ngắn

Tác giả: Nguyễn Tú Ba

Biên tập: Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 120 trang

Giá bìa: 45.000 đồng

Trang 1/3 <123>