• Số người truy cập: 873349
  • Số người đang online: 29
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 24-01-2022

TUYỂN TẬP VĂN XUÔI HÀ THỊ CẨM ANH

26/02/2018 | 09:19

Tên sách: TUYỂN TẬP VĂN XUÔI HÀ THỊ CẨM ANH

Thể loại: Tuyển tập

Tác giả: Trần Thị Việt Trung, Hà Thị Cẩm Anh (Tuyển chọn, biên soạn)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 936 trang

Giá bìa: SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2016

Tuyển tập Những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số của nhà văn Lâm Tiến

26/02/2018 | 09:15

Tên sách: Tuyển tập Những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số của nhà văn Lâm Tiến

Thể loại: Lý luận - Phê bình

Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh (Tuyển chọn, biên soạn)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 800 trang

Giá bìa: SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2016

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

26/02/2018 | 09:09

Tên sách: TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Thể loại: Từ điển

Tác giả: Mông Ký Slay, Vương Toàn, Phạm Ngọc Thưởng, Nông Hồng Thăng

Biên tập: Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 14,5 x 20,5cm

Số trang: 500 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2016

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

26/02/2018 | 09:03

Tên sách: Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Thể loại: Nghiên cứu

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương, Phạm Văn Vũ (Đồng chủ biên)

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 706 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2017

Tuyển tập Triệu Kim Văn

01/02/2018 | 10:12

Tên sách: TUYỂN TẬP TRIỆU KIM VĂN

Thể loại: Tuyển tập

Tác giả: Lê Thị Như Nguyệt, Triệu Kim Văn (Tuyển chọn, biên soạn)

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm

Số trang: 670 trang

Giá bìa:  SNNĐH

Loại bìa: Bìa cứng bọc couche

Năm xuất bản: 2017

TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

13/05/2016 | 14:58

Tên sách: TỂ TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ

Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hồ Thủy Giang

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

RỪNG HƯƠNG

25/01/2016 | 08:20

Tên sách: RỪNG HƯƠNG

Thể loại: Thơ

Tác giả: Lê Khắc Phấn

Biên tập: Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 60 trang

Giá bìa: 30.000 đồng

NHỮNG NGÓN TAY VUÔNG

25/01/2016 | 08:18

Tên sách: NHỮNG NGÓN TAY VUÔNG

Thể loại: Hồi ký chiến tranh

Tác giả: Trần Quang Thành

Biên tập: Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 166 trang

Giá bìa: 50.000 đồng

NHỚ CÂU HÁT LƯỢN

24/11/2015 | 13:43

Tên sách: NHỚ CÂU HÁT LƯỢN

Thể loại: Thơ

Tác giả: Quang Tiều

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 88 trang

Giá bìa: Sách không bán

TÌNH CHIỀU

24/11/2015 | 13:40

Tên sách: TÌNH CHIỀU

Thể loại: Thơ

Tác giả: Chu Thành

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 87 trang

Trang 1/3 <123>