• Số người truy cập: 530811
  • Số người đang online: 37
  • Ngày hôm qua: 248

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Văn học - Nghệ thuật

Ngày 19-06-2019

TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

29/10/2015 | 14:13

Tên sách: TUYỂN TẬP THƠ THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Thể loại: Tuyển tập thơ

Tác giả: Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt - Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Lưu Thị Bạch Liễu

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 303 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

TUYỂN TẬP VĂN XUÔI THÁI NGUYÊN (2006-2015)

29/10/2015 | 14:06

Tên sách: TUYỂN TẬP VĂN XUÔI THÁI NGUYÊN (2006-2015)

Thể loại: Tuyển tập

Tác giả: Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 478 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

Loại bìa: Bìa cứng

VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

27/10/2015 | 08:20

Tên sách: VĂN HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung -  PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh (Đồng chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 999 trang

TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

03/09/2015 | 14:35

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Thể loại: Tập truyện ngắn

Tác giả: Nguyễn Tú Ba

Biên tập: Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 120 trang

Giá bìa: 45.000 đồng

CỎ HOA

03/09/2015 | 14:32

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: CỎ HOA

Thể loại: Thơ

Tác giả: Nguyễn Việt Bắc

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 79 trang

Giá bìa: 40.000 đồng

VẼ BÁC HỒ

04/06/2015 | 08:45

Tên sách: VẼ BÁC HỒ

Thể loại: Thơ

Tác giả: Ma Đình Thu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 95 trang

Giá bìa: 30.000 đồng

TRUNG ĐOÀN 165

04/06/2015 | 08:42

Tên sách: TRUNG ĐOÀN 165

Thể loại: Tiểu thuyết

Tác giả: Đỗ Dũng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 640 trang

Giá bìa: 148.000 đồng

BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI CỦA CÁC NHÀ VĂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

16/01/2015 | 15:42

Tên sách: BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI CỦA CÁC NHÀ VĂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Đào Thuỷ Nguyên (chủ biên) - TS. Dương Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 552 trang

Giá bìa: 

THƠ CA DÂN TỘC HMÔNG TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

16/01/2015 | 15:38

Tên sách: THƠ CA DÂN TỘC HMÔNG TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Nguyễn Kiến Thọ

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 479 trang

THƯỢNG ĐẾ VI HÀNH (Kịch)

16/01/2015 | 15:34

Tên sách: THƯỢNG ĐẾ VI HÀNH

Thể loại: Kịch

Tác giả: Ngọc Thị Lan Thái

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 13 x 19 cm

Số trang: 115 trang

Trang 2/3 <123>