• Số người truy cập: 301327
  • Số người đang online: 195
  • Ngày hôm qua: 605

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 29-06-2017

PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

13/05/2016 | 15:12

Tên sách: PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Danh Nam

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 204 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

(Sách sắp xuất bản)

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

13/05/2016 | 15:08

Tên sách: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 328 trang

Giá bìa: 163.000 đồng

(Sách sắp xuất bản)

BẢN ĐỒ HỌC

13/05/2016 | 15:03

Tên sách: BẢN ĐỒ HỌC

(Tái bản lần thứ 3)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Vũ Sơn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 252 trang

Giá bìa: 78.500 đồng

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÝ

13/05/2016 | 15:01

Tên sách: DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN ĐỊA LÝ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Vũ Sơn

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 112 trang

Giá bìa: 88.600 đồng

HÌNH HỌC CỦA NHÓM CÁC PHÉP BIẾN HÌNH

13/05/2016 | 14:22

Tên sách: HÌNH HỌC CỦA NHÓM CÁC PHÉP BIẾN HÌNH

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Danh Nam

Biên tập: Nông Thị Ninh

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 200 trang

Giá bìa: 55.000 đồng

LÝ THUYẾT MẠCH TÍN HIỆU (Tập 1)

25/01/2016 | 08:12

Tên sách: LÝ THUYẾT MẠCH TÍN HIỆU (Tập 1)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Lại Khắc Lãi, TS. Đặng Danh Hoàng, TS. Lê Thị Thu Hà

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 215 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

24/11/2015 | 13:48

Tên sách: QUY LUẬT ĐỊA LÝ CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CẢNH QUAN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng (Chủ biên)

Biên tập: Dương Minh Nhật

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 204 trang

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

29/10/2015 | 14:10

Tên sách: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 259 trang

Giá bìa: 100.000 đồng

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

29/10/2015 | 13:49

Tên sách: AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Trần Đức Sự (Chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 234 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

HỌC TIẾNG DAO (TỘ MIỀN VẠ - LEARNING DAO LANGUAGE)

27/10/2015 | 09:18

Tên sách: HỌC TIẾNG DAO (TỘ MIỀN VẠ - LEARNING DAO LANGUAGE)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đặng Phúc Lường

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16.5 x 23 cm

Số trang: 214 trang

Giá bìa: 60.000 đồng

Trang 1/4 <1234>