• Số người truy cập: 704581
  • Số người đang online: 18
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 05-07-2020

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

29/10/2015 | 13:49

Tên sách: AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Trần Đức Sự (Chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 234 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

HỌC TIẾNG DAO (TỘ MIỀN VẠ - LEARNING DAO LANGUAGE)

27/10/2015 | 09:18

Tên sách: HỌC TIẾNG DAO (TỘ MIỀN VẠ - LEARNING DAO LANGUAGE)

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đặng Phúc Lường

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16.5 x 23 cm

Số trang: 214 trang

Giá bìa: 60.000 đồng

GIÁO DỤC HỌC MẦM NON 1

03/09/2015 | 14:48

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON 1

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 176 trang

Giá bìa: 58.000 đồng

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

03/09/2015 | 14:45

THÔNG SỐ SÁCH

Tên sách: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thể loại: Chuyên khảo

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 248 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

04/06/2015 | 10:14

Tên sách: THỊ TRƯỜNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Phạm Hồng Hải (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 310 trang

Giá bìa: 165.500 đồng

ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ Y TẾ

04/06/2015 | 10:06

Tên sách: ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ Y TẾ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Phạm Hồng Hải (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 206 trang

Giá bìa: 125.500 đồng

LÝ LUẬN GIÁO DỤC

04/06/2015 | 10:02

Tên sách: LÝ LUẬN GIÁO DỤC

Thể loại: 

Tác giả: Phạm Hồng Quang - Nguyễn Thu Hằng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 218 trang

Giá bìa: 60.000 đồng

ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO Y TẾ

04/06/2015 | 09:47

Tên sách: ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO Y TẾ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Phạm Hồng Hải (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 194 trang

Giá bìa: 123.500 đồng

CẦU VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

04/06/2015 | 09:08

Tên sách: CẦU VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Phạm Hồng Hải (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 214 trang

Giá bìa: 127.500 đồng

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

04/06/2015 | 08:37

Tên sách: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Thị Thuý Phương (Cb)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 332 trang

Giá bìa: 130.000 đồng

Trang 2/5 <12345>