• Số người truy cập: 713071
  • Số người đang online: 16
  • Ngày hôm qua: 274

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 12-08-2020

DẠY HỌC TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH THEO ...

04/06/2015 | 08:32

Tên sách: DẠY HỌC TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI CHO HỌC SINH LỚP 6

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hường

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 188 trang

Giá bìa: 98.000 đồng

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

27/02/2015 | 14:55

Tên sách: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17x24 cm

Số trang: 170 trang

Giá bìa: 48.000 đồng

BRITISH CULTURE

27/02/2015 | 14:52

Tên sách: BRITISH CULTURE

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Mai Văn Cẩn; Vi Thị Trưng

Biên tập: Mai Văn Cẩn

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 268 trang

Giá bìa: 77.000 đồng

BẢN ĐỒ HỌC NÂNG CAO

27/02/2015 | 14:48

Tên sách: BẢN ĐỒ HỌC NÂNG CAO

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Vũ Sơn

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 239 trang

Giá bìa: 79.500 đồng

KINH TẾ PHÁT TRIỂN

27/02/2015 | 14:44

Tên sách: KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Dương Quỳnh Phương; TS. Vũ Như Vân; TS. Nguyễn Xuân Trường

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Trịnh Thanh Điệp

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 142 trang

Giá bìa: 44.000 đồng

MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

16/01/2015 | 15:50

Tên sách: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: Lê Thị Nguyệt

Biên tập: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 130 trang

Giá bìa: 39.000 đồng

LÔGÍC HỌC

16/01/2015 | 15:47

Tên sách: LÔGÍC HỌC

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đồng Văn Quân

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 168 trang

Giá bìa: 52.000 đồng

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

16/01/2015 | 15:44

Tên sách: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 190 trang

Giá bìa: 70.000 đồng

GIÁO TRÌNH QUANG HỌC

17/11/2014 | 16:13

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Nguyễn Bá Đức

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 161 trang

Giá bìa: 62.000 đồng

VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

17/11/2014 | 16:10

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Nguyễn Bá Đức

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 183 trang

Giá bìa: 67.000 đồng

Trang 3/5 <12345>