• Số người truy cập: 704583
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 230

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Giáo trình

Ngày 05-07-2020

TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC

17/11/2014 | 16:07

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: GS.TS. Đỗ Hàm

Biên tập kỹ thuật: Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 107 trang

Giá bìa: 42.500 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

30/10/2014 | 08:40

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn - ThS. Nguyễn Thị Tuân (Chủ biên)

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 270 trang

Giá bìa: 97.500 đồng

SỬ DỤNG PRO/ENGINEER WILDFIRE 3.0 THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ BẢN

03/06/2014 | 09:01

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Giang (Chủ biên)

Biên tập kỹ thuật: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 343 trang

Giá bìa: 210.000 đồng

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 (Một số chuyên khảo)

12/05/2014 | 10:41

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Vũ Quang Hiển (Chủ biên) - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 419 trang

Giá bìa: 118.000 đồng

Đây là một tài liệu tham khảo quý, phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho nhà trường các cấp.

KẾ TOÁN CĂN BẢN

12/05/2014 | 10:35

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn  - TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Biên tập: Nông Thị Ninh

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 205 trang

Giá bìa: 80.000 đồng

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUỐC TẾ

12/05/2014 | 10:32

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: TS. Đỗ Thị Thúy Phương - TS. Hoàng Thị Thu

Biên tập: Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 318 trang

Giá bìa: 90.000 đồng

XÂY DỰNG VĂN HÓA & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

07/05/2014 | 14:23

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng - TS. Lê Đình Viên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 171 trang

Giá bìa:  68.000 đồng

LÝ LUẬN XÃ HỘI HỌC TẬP

07/05/2014 | 14:21

Thể loại: Giáo trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng - TS. Lê Đình Viên

Biên tập: Lê Thị Như Nguyệt

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 135 trang

Giá bìa:  68.000 đồng

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG BẰNG NS2

24/03/2014 | 11:00

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng NS2, cách cài đặt, sử dụng NS2, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết các đối tượng cơ bản như nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm và liên kết,... nhằm giúp cho bạn đọc làm chủ được hệ mô phỏng này.

KĨ THUẬT ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

24/03/2014 | 10:58

Tài liệu này được viết với kinh nghiệm nhiều năm đã giảng dạy về đo lường điện ở trường đại học, đồng thời đã trao đổi với các cán bộ kỹ thuật đang vận hành trong thực tế để đảm bảo tính sát thực của các thiết bị đo, các phương pháp và sơ đồ đo đếm công suất và năng lượng điện. CHI TIẾT SÁCH

Trang 4/5 <12345>