• Số người truy cập: 873324
  • Số người đang online: 29
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 24-01-2022

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT

26/08/2014 | 14:59

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Hoàng Văn Ngọc

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Hoàng Đức Nguyên

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 75 trang

Giá bìa: 17.700 đồng

PHƯƠNG PHÁP DẠY TRẺ MẦM NON ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

26/08/2014 | 14:57

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Tú

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 87 trang

Giá bìa: 19.600 đồng

Loại bìa: Bìa mềm

LÂM SINH

26/08/2014 | 14:56

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Lương Thị Thuý Vân

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 63 trang

Giá bìa: 14.500 đồng

HOÁ SINH HỌC

26/08/2014 | 14:56

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Vũ Thị Thu Thuỷ

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nông Thị Ninh

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 91 trang

Giá bìa: 22.700 đồng

GIAO TIẾP SƯ PHẠM MẦM NON

26/08/2014 | 14:55

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Chúc

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Trịnh Thanh Điệp

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 70 trang

Giá bìa: 18.800 đồng

GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

26/08/2014 | 10:54

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Hà Thị Kim Linh

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 88 trang

Giá bìa: 37.500 đồng

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN CÁC LỤC ĐỊA 1

26/08/2014 | 10:53

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: ThS. Phạm Hương Giang

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Đào Thị Lý

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 87 trang

Giá bìa: 19.600 đồng

ĐÁ CẦU

26/08/2014 | 10:51

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Dũng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Trịnh Thanh Điệp

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 55 trang

Giá bìa: 17.200 đồng

TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM NGHỀ NGHIỆP

26/08/2014 | 10:50

Thể loại: Đề cương bài giảng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 119 trang

Giá bìa: 47.000 đồng

NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT

26/08/2014 | 09:44

Thể loại: Giáo trình nội bộ

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Nhung

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 223 trang

Giá bìa: 37.500 đồng

Trang 1/4 <1234>