• Số người truy cập: 538212
  • Số người đang online: 34
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 22-07-2019

VỆ SINH TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

12/05/2014 | 08:20

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Ngô Huyền Nhung

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Thị Thùy Dương

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 55 trang

Giá bìa: 11.000 đồng

VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2A

12/05/2014 | 08:01

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Trần Thị Đoàn

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Đào Thị Lý

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 79 trang

Giá bìa: 14.500 đồng

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

12/05/2014 | 07:54

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Vũ Thị Thủy

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 131 trang

Giá bìa: 25.000 đồng

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÝ

09/05/2014 | 17:03

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Minh Trang

Biên tập: Trịnh Thanh Điệp

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 99 trang

Giá bìa: 25.000 đồng

GIẢI PHẪU SINH LÝ NGƯỜI

09/05/2014 | 16:21

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: TS. Đinh Thị Phượng

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Minh Nhật

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 191 trang

Giá bìa: 41.500 đồng

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

09/05/2014 | 16:18

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hương

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 66 trang

Giá bìa: 12.500 đồng

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC HỌC

09/05/2014 | 16:11

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 111 trang

Giá bìa: 39.000 đồng

VĂN HỌC TRUNG QUỐC

09/05/2014 | 16:08

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: Đặng Quyết Tiến

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 167 trang

Giá bìa: 40.500 đồng

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 1

09/05/2014 | 16:05

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: Đặng Quyết Tiến

Biên tập: Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 99 trang

Giá bìa: 18.500 đồng

ĐẠI CƯƠNG VĂN HỌC DÂN GIAN

09/05/2014 | 16:02

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hằng Phương - TS. Ngô Thị Thanh Quý

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Đào Thị Lý

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 63 trang

Giá bìa: 16.000 đồng

Trang 2/4 <1234>