• Số người truy cập: 538215
  • Số người đang online: 37
  • Ngày hôm qua: 143

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Đề cương bài giảng

Ngày 22-07-2019

TIẾNG VIỆT CƠ SỞ

09/05/2014 | 15:57

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS. Dương Thị Thúy Vinh

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 67 trang

Giá bìa: 12.000 đồng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGÀY HỘI, NGÀY LỄ CHO TRẺ EM Ở TRƯỜNG MẦM NON

07/05/2014 | 15:29

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: ThS.Lê Thị Thanh Huệ

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Thị Thu Hiền

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 54 trang

Giá bìa: 11.000 đồng

VĂN HỌC DÂN GIAN 1

07/05/2014 | 15:23

Thể loại: Đề cương Bài giảng

Tác giả: TS. Ngô Thị Thanh Quý - TS. Nguyễn Thị Minh Thu

Biên tập: Trần Thị Vân Trung - Dương Văn Hoành

Khổ sách: 17 x 24 cm

Số trang: 63 trang

Giá bìa: 12.500 đồng

KHẢO CỔ HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC ĐẠI CƯƠNG

25/03/2014 | 14:21

Cuốn ĐCBG Khảo cổ học và Dân tộc học đại cương gồm 2 phần: Khảo cổ học (Những vấn đề chung; Các thời đại khảo cổ) và Dân tộc học (Những vấn đề chung; Các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; Các ngữ hệ trên thế giới; Các loại hình cộng đồng tộc người; Các dân tộc Việt Nam).

HÓA VÔ CƠ 1

25/03/2014 | 09:45

Cuốn sách ĐCBG Hóa vô cơ 1 được biên soạn cho sinh viên ngành Hóa học các trường đại học và cao đẳng. Cuốn sách gồm 6 chương: Khí hiếm, Hiđro - Halogen, Các nguyên tố nhóm VIA, Các nguyên tố nhóm VA, Các nguyên tố nhóm IVA, Giới thiệu về BO và các hợp chất quan trọng.

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

25/03/2014 | 09:38

Đang cập nhật

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2A

25/03/2014 | 09:33

Cuốn sách ĐCBG Văn học phương tây 2A được biên soạn phục vụ giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn. Cuốn sách gồm có 10 chương.

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

25/03/2014 | 09:27

Cuốn sách ĐCBG Công nghệ sinh học được biên soạn cho sinh viên ngành sinh học các trường đại học và cao đẳng. Ngoài ra, còn là tài liệu tham khảo cho các môn học có liên quan như di truyền, công nghệ protein...

CHUYÊN ĐỀ TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ NÂNG CAO

25/03/2014 | 09:18

Cuốn sách ĐCBG Chuyên đề toán Trung học cơ sở nâng cao được biên soạn phục vụ giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm Toán. Cuốn sách gồm có 2 phần: Bất đẳng thức và Căn số và toán vô tỉ.

LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN 2

25/03/2014 | 09:04

Cuốn sách ĐCBG Lý thuyết âm nhạc 2 được biên soạn dựa trên nội dung âm nhạc giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm âm nhạc. Cuốn sách gồm có 4 chương: Quan hệ họ hàng giữa các giọng. Hợp âm. Điệu thức năm âm. Một số thủ pháp biểu diễn.

Trang 3/4 <1234>