• Số người truy cập: 873379
  • Số người đang online: 28
  • Ngày hôm qua: 583

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Nhà Xuất Bản - ĐHTN
    Điện thoại: (0280) 3.840023
    Email: nxb.dhtn@gmail.com

Tin học

Ngày 24-01-2022

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG BẰNG NS2

09/05/2014 | 09:40

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn tổng quan về kiến trúc của hệ mô phỏng NS2, cách cài đặt, sử dụng NS2, đồng thời phân tích và thảo luận một cách chi tiết các đối tượng cơ bản như nút mạng, gói tin, module định tuyến, bộ đệm và liên kết,... nhằm giúp cho bạn đọc làm chủ được hệ mô phỏng này.

Trang 1/1 <1>